Programma's

Gemeentelijke belastingen

De corona-crisis heeft met name invloed gehad op de opbrengst toeristenbelasting en de opbrengst precariobelasting.
Als gevolg van corona zijn er veel minder (hotel)overnachtingen geweest waardoor de toeristenbelasting € 0,4 miljoen lager is uitgevallen. Hier tegenover staat een compensatie vanuit het rijk € 0,3 miljoen.
Evenals als gevolg van corona hebben we geen precario geheven op de terrassen tijdens de eerste en tweede lockdown. Hierdoor is de opbrengst € 0,2 miljoen lager dan begroot. Hier tegenover staat een compensatie van het Rijk van € 0,1 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53