Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

De corona-crisis heeft er toe geleid dat veel minder medewerkers op kantoor terecht kunnen. Met het oog op de noodzakelijke hygiëne en afstandsmaatregelen is het ook niet mogelijk om alle medewerkers in ons flexibele kantoorconcept te huisvesten. Daarom zijn extra kosten gemaakt om thuiswerken te faciliteren. Maar ook om medewerkers op kantoor te huisvesten. We hebben gestreefd naar een werkbare mix, waarbij capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk is ingezet. Het thuiswerken heeft ook geleid tot lagere facilitaire kosten. Per saldo verantwoorden we op dit programma een nadeel als gevolg van Corona van € 0,7 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53