Programma's

Armoede en schulden

We zien geen toename in het aantal inwoners dat bij EHBG aanklopt. Er is echter wel sprake van meer complexe hulpvragen en dit leidt tot meer doorverwijzingen naar schulddienstverlening in verband met problematische schulden. Het aantal intakes schulddienstverlening is in 2020 met circa 20-25% gestegen ten opzichte van 2019. We zien dat meer jongeren zich melden, omdat hun bijbanen zijn komen te vervallen. Ook melden zich nu de eerste zzp’ers. Dit heeft al met al (nog) niet geleid tot de toename die eerder werd verwacht. De verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand laten ook nog geen corona-gerelateerde toename zien. De maatregelen van de (Rijks-) overheid lijken ervoor te zorgen dat schulden- en armoedeproblematiek zich later voordoet dan in eerste instantie voorspelt. De verwachting is echter niet dat dit zal leiden tot afstel van de problemen, maar dat deze zich later voordoet. Dit is in lijn met het beeld zoals dat geschetst is in de 3de corona-rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53