Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Om in het kader van corona perspectief te bieden voor alle inwoners zijn er in 2020 een Bossche Zomer en Bossche Winter georganiseerd. Op een kwalitatieve en coronaproof manier is een gevarieerd programma aangeboden met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Daarbij is het uitgangspunt geweest om het te spreiden door de hele gemeente en het ruimer opzetten van activiteiten. Omwille van de verscherpte coronamaatregelen in de winterperiode heeft de Bossche Winter zich steeds aangepast aan de gewijzigde mogelijkheden en heeft zich uiteindelijk hoofdzakelijk online afgespeeld. De kosten voor het organiseren van de Bossche Zomer en de Bossche Winter bedroegen ieder € 300.000.
Vanwege het wegvallen van economische activiteiten is budget verschoven, zodat dit mogelijk werd gemaakt. Verder zijn de campagne @samenzijnwijDenBosch (€ 80.000), het opzetten van het online warenhuis en crowdmanagementmaatregelen opgepakt eveneens door het verschuiven van budget.

De inkomsten uit de reclameconcessies stonden onder druk doordat concessiehouders minder inkomsten hadden, de afhandeling van deze financiële tegenvallers loopt nog.

Als gevolg van de corona maatregelen zijn er minder inkomsten leges evenementen en horeca ontvangen (€ 120.000 nadeel). Vanuit het steunpakket van het Rijk is hiervoor compensatie ontvangen (€ 110.000 voordeel).
In 2020 heeft de gemeente zelf geen kermis kunnen organiseren waardoor we geen pachtopbrengsten hebben kunnen realiseren. Wel is er nog technische ondersteuning geleverd ten behoeve van een kleinschalige kermis op de Brabanthallen. In totaal is hierdoor een nadeel ontstaan van € 260.000.
Als gevolg van corona maatregelen is er een financieel nadeel ontstaan van € 114.000 bij de warenmarkten. Vanuit het Rijk is hier een tegemoetkoming voor ontvangen van € 87.000.
Voor huurders binnen onze vastgoedportefeuille in de categorie overig/commercieel is er een huurkorting verstrekt van in totaal € 200.000 en welke naar rato van het omzetverlies van de huurder is toegekend.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53