Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Met betrekking tot het thema ‘Goede Afvalzorg’ zagen we in 2020 dat we doelstellingen op het gebied van Afvalproductie per inwoner van 430 kg per jaar niet hebben behaald (realisatie 498 kg/jaar). Ook de doelstelling van 175 kg hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is niet behaald (realisatie 216 kg per jaar). Door de corona maatregelen is er veel meer thuisgewerkt en is er ook meer restafval geproduceerd. Ook is er meer thuis geklust, is er meer in de tuin gewerkt en wordt er veel meer thuis gekookt met een grotere afvalstroom tot gevolg. Ook op de milieustations zien we een behoorlijke toename van de hoeveelheid grof huishoudelijk afval, voornamelijk het effect van de coronamaatregelen (opruimen, klussen, kleine verbouwingen). Financieel is het directe nadeel als gevolg van de corona maatregelen circa € 500.000 Indirect zijn er ook grote financiële effecten waar te nemen, zoals bijvoorbeeld hogere verwerkingskosten voor bepaalde afvalstromen en lagere opbrengsten voor oud papier door lage markttarieven. Per saldo worden deze nadelige financiële effecten opgevangen middels de bedrijfsrisicoreserve van de afvalstoffendienst en de voorziening afvalstoffenheffing.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53