Programma's

Sport en recreatie

De gevolgen van Covid-19 en de bijbehorende corona-maatregelen hebben het afgelopen jaar grote impact gehad op de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen. Desondanks zijn een belangrijk  deel van de doelstellingen uit het programma Sport en Recreatie (gedeeltelijk) gerealiseerd. De effecten van de corona-maatregelen op het programma Sport en Recreatie waren echter goed voelbaar. De corona-beperkingen hebben in 2020 grote impact gehad op het functioneren van sportverenigingen, stichtingen, de combinatiefunctionarissen en zeker ook commerciële sportaanbieders. Door een combinatie van landelijke en lokale steunmaatregelen zijn de meeste sportaanbieders in staat geweest om het financieel zeer zware jaar 2020 te overleven. Vele van hen hebben enorme creativiteit en inzet getoond door binnen de corona-regels, toch sportieve activiteiten aan te blijven bieden en zo een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan behoud van de vitaliteit van onze inwoners. Voor de binnensporten was dit het moeilijkst omdat de zwembaden, de ijsbaan, sporthallen, gymzalen en sportscholen een groot deel van het jaar gesloten zijn geweest. Ook zijn in 2020 bijna alle sportevenementen afgelast.

Het nadelige effect van de gederfde huurinkomsten en huurkwijtscheldingen binnen de exploitatie van Sport en Recreatie bedroeg circa € 790.000, waarvoor we via het Rijk voor € 360.000 gecompenseerd werden. Het nadelige effect is kleiner dan eerder werd voorzien (€ 1.060.000) doordat er binnen de beperkte mogelijkheden toch extra inkomsten ontvangen werden onder andere door verhuur van ruimtes aan het onderwijs en de gemeente (stadsbestuur). Overige financiële effecten zijn een nadeel van € 30.000 als gevolg van de annulering Vuelta, een nadeel van € 50.000 als gevolg van de gedeeltelijke kwijtschelding van deelnemersbijdragen beweegactiviteiten senioren en uiteindelijk ook nog een voordeel van € 100.000 als gevolg van de het niet kunnen plaatsvinden van diverse fysieke activiteiten Sport en Bewegen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53