Programma's

Bereikbare stad

De effecten van Covid-19 op verkeer zijn duidelijk aanwezig. We zien dat er minder autoverkeer door de gemeente rijdt. De parkeergarages en transferia kennen een lagere bezetting, wat financiële consequenties heeft. Het openbaar vervoer kent een grote terugval in aantal reizigers. De fiets heeft, net als het wandelen, aan populariteit gewonnen. De gemeentelijk fietsenstallingen kennen lagere bezetting, samenhangend met de lockdown van de binnenstad.

Het financiële nadeel parkeeropbrengsten bedroeg in 2020 € 4,8 miljoen. Vanuit het 1e maatregelenpakket vanuit het Rijk hebben wij hier een bedrag van € 2,1 miljoen aan compensatie voor ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53