Programma's

Wonen en werkomgeving

Omdat offline bijeenkomsten vanwege de Coronacrisis niet mogelijk waren, is een snelle draai gemaakt naar andere manieren van overleg en participatie. De online participatie bij project Station Oost is daarvan een voorbeeld. De online participatie voor dit project  heeft geleid tot een overschrijding van € 54.000.

Ook met betrekking tot de Omgevingswet zijn de effecten van COVID-19 merkbaar gebleken. De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn bijzonder complex en integraal van karakter en vergt veel innovatief samenspel over afdelingen en sectoren heen. Deze samenwerkingsprocessen komen in een online-omgeving slecht tot hun recht. Agile werken heeft dit budgettaire nadeel weliswaar beperkt maar zeker niet kunnen compenseren. Het totale nadeel bedraagt in 2020 € 109.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53