Programma's

Veiligheid

Met name in de eerste maanden van de corona-pandemie waren er minder misdrijven in vergelijking met 2019. In algemene zin kan gezegd worden dat afgelopen jaar onder invloed van corona er een daling is geweest in het aantal misdrijven (waaronder vermogenscriminaliteit, mishandeling en openlijk geweld) en een duidelijke stijging op het gebied van overlast. Doordat meer mensen thuis zijn wordt er meer woonoverlast ervaren. De overlast die geregistreerd is door personen met verward gedrag, zwervers en jeugd is het afgelopen jaar mede onder invloed van corona gestegen, maar vroeg ook voor de corona-crisis de aandacht.

Vanwege het benodigde toezicht op de naleving van de Corona richtlijnen zijn er hogere kosten voor crowdmanagement geweest. Daarnaast leidden het niet doorgaan van evenementen en de sluiting van de horeca tot een daling van de leges inkomsten (totaal € 260.000 nadeel). Dit is middels een steunpakket vanuit het Rijk gecompenseerd.  Tevens was er minder inzet nodig op de centrale toezicht ruimte (€ 30.000 voordeel).

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53