Programma's

Gezondheid

Wmo
Door de vergrijzing, het langer thuis blijven wonen èn het abonnementstarief, verwachtten we een stijging van het aantal Wmo-cliënten. Ook verwachtten we dat de coronacrisis zou zorgen voor een stijging. We zien inderdaad een stijging van het totaal aantal Wmo-voorzieningen in 2020 ten opzichte van 2019. Maar het is een geringe stijging.
(Op)nieuw gestarte voorzieningen zijn in vrijwel alle maanden in 2020 lager dan de maanden in 2019. Met in mei het grootste verschil: in 2019 startten 651 voorzieningen en in mei 2020 slechts 342.

De VNG en het Rijk hebben in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgaanbieders gedurende de corona pandemie. De verlening van ondersteuning leidt soms tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk en de VNG hebben een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om hun gecontracteerde aanbieders financiële zekerheid te bieden via een omzetgarantie.
Dat betekent in 2020 de volgende meerkosten en omzetgarantie:
·   hulpmiddelen € 18.000
·   trapliften € 1.046
·   hulp bij het huishouden meerkosten € 151.947 en omzetgarantie € 189.433
·   regiotaxi omzetgarantie € 10.458
·   begeleiding en dagbesteding € 51.000

Voor de compensatie van de meerkosten Huishoudelijke Hulp hebben we in € 113.652 aan Rijksmiddelen ontvangen.

Koo
Het aantal hulpvragen bij het telefoonteam van Koo is in vergelijking met 2019 met 37% gestegen. Gemiddeld zijn er in 2020 1.635 contacten per maand. We zagen een dalend aantal fysieke bezoekers en hebben acties ondernomen om de beschikbaarheid en bereikbaarheid op andere manieren te vergroten. De medewerkers Koo hebben grotendeels vanuit huis gewerkt. Daarvoor waren aanpassingen nodig: telefoons en headphones. De wijkpleinen waren korte tijd gesloten en later op afspraak open voor inwoners. Om de 9 Koo-wijkpleinen coronaproof te maken zijn er kosten gemaakt voor onder andere spatschermen en hygiënemiddelen. Er is extra geïnvesteerd in diverse communicatiemiddelen en een gratis telefoonnummer voor inwoners. De totale kosten in het kader van corona bedroegen € 25.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53