Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning

Vanuit dit programma heeft de corona-periode vooral in het teken gestaan van de crisis communicatie rondom het coronavirus. Het heeft een enorme inzet gevraagd om de crisiscommunicatie rondom het coronavirus lokaal en regionaal te verzorgen. Er is een breed scala aan middelen ingezet om inwoners, organisaties en bedrijfsleven te informeren. Ook is er stevig inzet en ondersteuning geboden op de regionale communicatie voor de veiligheidsregio (circa € 0,1 miljoen)Daarnaast zijn veel evenementen en representatieve momenten komen te vervallen dan wel anders (vaak digitaal) ingericht. Rondom veel processen en projecten is de communicatie vanwege corona digitaal ingericht. In samenwerking met het lokaal televisiekanaal DTV en productiehuis De Mediamannen zijn 33 afleveringen van het lokale programma Kijk op Corona gerealiseerd. Dit is vervolgd met het wekelijks programma ‘Zomeren’. Ook hebben we in de winterperiode een aantal weken online invulling gegeven aan inhoudelijke en informatie ontmoetingen en interactie rondom gemeentelijke thema’s, vraagstukken en Bossche wijken. Per saldo zijn de besparingen ongeveer even hoog als de extra uitgaven.
Bij de activiteiten die wij ontplooien ten aanzien van lobby (in Den Haag en Brussel) is door het hele jaar heen veel last geweest van corona. We moeten het daarin hebben van netwerken, en informatie rondom de besluitvormingsagenda, en het oppakken van kansen die daaruit voortvloeien. Ter illustratie: de kameragenda lag nagenoeg geheel stil in de eerste helft van het jaar (behoudens de corona-debatten). Aan de andere kant is onze positie in het land aanzienlijk versterkt door onze aanpak van de corona-crisis (in het begin van de crisis, en de Bossche zomer). Hier kunnen we in 2021 zeker de vruchten van plukken. Public affairs en lobby-activiteiten vinden momenteel veel meer digitaal plaats. We passen ons daarbij steeds meer aan de nieuwe situatie aan. Financieel heeft dit nauwelijks consequenties gehad. Verder is er een corona dashboard ontwikkeld (€ 10.000).

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53