Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar bedraagt € 4.284.356. In het kader van het drempelbedrag zijn de volgende bedragen buiten 's Rijks schatkist aangehouden:

Kwartaal 1

€ 2.125.551

Kwartaal 2

€ 2.485.580

Kwartaal 3

€ 3.269.401

Kwartaal 4

€ 2.821.373

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53