Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Aansluiting beginbalans met jaarverslag 2019

In de balanscijfers per 1 januari 2020 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

  • De bestemming van het rekeningresultaat (€  1,4 miljoen). Het rekeningresultaat 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve.
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53