Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

14. Borg- en garantstellingen

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen ad € 75,6 miljoen bestaat uit:

  • Een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekening-courant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beide voor 1/3e deel van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld;
  • Gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 59,7 miljoen.

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Door gemeente gegarandeerd

Stand 1 januari 2020 (gemeentelijk deel)

Stand 31 december 2020  (gemeentelijk deel)

Haverleij B.V. rekening-courant krediet
Opm: De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld.

15.882.308

100%

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

920053 Roeivereniging De Hertog

260.000

50%

52.065

45.132

920056 Atletiek- en triathlonvereniging OSS-VOLO

128.000

50%

28.160

25.600

920064 Jeroen Bosch Ziekenhuis

6.000.000

100%

4.650.000

4.500.000

920065 Tennisvereniging Oosterplas

50.000

50%

15.000

13.750

920067 Tennisclub Maaspoort

100.000

50%

1.266

6.268

920068 Hockeyvereniging MHC Rosmalen

200.000

50%

40.000

30.000

920070 Rugbyclub The Dukes

87.500

100%

61.250

56.875

920073 t/m 920074 HVO

260.417

100%

243.682

243.682

920075 Tennisvereniging Maliskamp

90.000

50%

15.750

15.750

920076 Schietvereniging COW

120.000

50%

47.500

47.500

920079 Hockeyvereniging 's-Hertogenbosch

500.000

50%

195.000

186.667

920082 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

57.500.000

100%

55.583.333

53.666.667

920083 Sportvereniging BLC

220.000

50%

95.333

88.000

Bossche Windmolen West 

85.000

100%

85.000

0

Watersportvereniging Engelermeer

70.000

50%

35.000

0

RKVV Maliskamp

20.000

50%

10.000

9.000

Bastion Baselaar

250.000

100%

250.000

250.000

Golfclub Rosmalen Fase 1

500.000

50%

250.000

250.000

Golfclub Rosmalen Fase 2

500.000

50%

250.000

TV Hambaken

90.000

50%

45.000

45.000

67.030.917

61.703.340

59.729.890

Totaal

82.913.225

77.585.648

75.612.198

Onze gemeente is een achtervangovereenkomst aangegaan met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds.

Maximaal kan onze gemeente voor ongeveer € 426 miljoen verplicht worden om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting WSW en voor ongeveer € 232 miljoen aan de stichting WEW. Tot op heden hebben geen van beide fondsen enige aanspraak gemaakt op de achtervangfunctie.
In 2020 is de gemeente niet aangesproken op door haar verstrekte borgen en garanties.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53