Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de motie ‘verbeteren actieve informatieplicht’ heeft uw raad opgeroepen om de informatievoorziening bij complexe en risicovolle projecten aanmerkelijk te verbeteren en adequaat invulling te geven aan de actieve informatieplicht. De maatregelen om de projectsturing binnen de ambtelijke organisatie te verbeteren, zijn opgenomen in het Kwaliteitsprogramma Projectsturing. Dit programma heeft een bestuurlijk-strategische en een organisatorische invalshoek met als uitgangspunt te komen tot het realiseren van projecten binnen de daartoe gestelde voorwaarden uitgaande van de aspecten Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit (GROTICK). Vanuit het Kwaliteitsprogramma is een op de Bossche organisatie toegesneden werkwijze van projectmatig werken ontwikkeld, en breed in de organisatie ingevoerd (het Bosch Model).
In 2020 zijn er een aantal interne trainingen risicomanagement aan onze medewerkers gefaciliteerd. Doel hiervan is dat eenieder in een projectteam medeverantwoordelijk is en bijdraagt aan risicobeheersing. Ook is gewerkt aan een verbetering (versimpeling) van de projectadministratie en verdere verbetering van onze Online Samenwerk Omgeving waarbij het projectmatig werken in wordt bevorderd.

De rapportage grote fysieke projecten kunt u hier vinden.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53