Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 6. Liquide middelen

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Liquide middelen

-

5,7

5,7

-

5,7

5,7

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53