Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Ook dit jaar hebben we weer zoveel mogelijk de beschikbare middelen gecombineerd om kapitaalgoederen op een duurzame en economische wijze te beheren. Dit heeft bijgedragen aan de leefbaarheid.

Beleidskader
Het BBOR is het leidraad voor het beheer van de openbare ruimte. De Pijlers zijn: bijdragen aan de doelen van de stad, kritisch kijken naar de vervangingsopgave, sturen op kwaliteit en tevredenheid en de veranderende rol van de gemeente en haar stakeholders.

In 2020 is het beleid Groen en Klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch opgesteld. Dat heeft het Waterplan, Natuur in de stad en andere beleidsnota’s vervangen. Het nieuwe beleidsplan is inmiddels gereed en zal eerst in 2021 worden aangeboden aan de raad.

Als onderdeel van het energietransitie programma, verduurzaamt de gemeente 100 van haar eigen gebouwen. De gebouwen zijn verdeeld in drie clusters. De eerste twee clusters zijn nagenoeg afgerond. Het derde cluster wordt nu uitgewerkt voor de op te nemen duurzaamheidsingrepen. Het derde cluster wordt in 2021 afgerond. Het eerste cluster gebouwen is voorzien van een nieuw energielabel. Op enkele monumenten na, hebben de gebouwen in het eerste cluster nu energielabel A. De raadsdoelstelling ‘minimaal energielabel B’ is in het eerste cluster gehaald.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53