Programma's

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen, omdat onder lokale heffingen ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen zijn onder de functionele programma’s geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen gaat.

Wat kostte het?

Belangrijkste verschillen

  • De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een hogere waardestijging van niet-woningen en afwikkeling van voorgaande jaren. Voordeel € 454.000
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53