Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Inleiding

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien onder dit programma. In het hoofdstuk Financiële positie worden de meest relevante posten toegelicht. Voor de vennootschapsbelasting wordt er van uitgegaan dat er geen belasting hoeft te worden betaald. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53