Programma's

Bereikbare stad

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Verschillende onderhoudsprojecten zijn uitgesteld om meer werk met werk te kunnen maken. Er is bewust gekozen om geen werken naar voren te halen, maar bewust in te zetten op het onderhoud groen en spelen. Voordeel € 360.000
  • Er ontstaan voordelen op de kapitaallasten omdat er minder projecten volledig afgerond zijn. Voordeel € 1.458.000
  • Ten gevolge van Corona zijn er minder bezoekers aan de stad geweest. De parkeeropbrengsten zijn hierdoor € 5,2 miljoen lager dan begroot. Vanuit het landelijke steunpakket zijn wij voor € 2,1 miljoen hiervoor gecompenseerd. Gesaldeerd met de lagere kosten die samen hangen met parkeren leidt dit tot een totaal nadeel van € 2.038.000
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53