Programma's

Veiligheid

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Op het gebied van dierenwelzijn zijn een aantal subsidies uit het verleden in 2020 afgewikkeld. Voordeel € 112.000
  • Uitgestelde projecten en een corona-maatregel van het Rijk waar in 2020 nog geen direct te relateren kosten tegenover staan leiden binnen het terrein Huiselijk geweld tot een voordeel van € 261.000
  • Binnen veiligheid wordt een flexibel budget begroot voor projecten en onvoorziene zaken. Hierop is in 2020 nauwelijks beroep gedaan. Voordeel € 190.000
  • Met ingang van 1 januari 2021 is de bekostiging van de regeling overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag ( FLO) geregionaliseerd. De FLO kosten van 2020 zijn hierin meegenomen en komen dus voor rekening van de Veiligheidsregio. Ook de afrekening van 2019 van de Veiligheidsregio viel positief uit. Voordeel € 271.000
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53