Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Op organisatiekosten zoals portokosten, kantoorbenodigdheden, EHBO is minder uitgegeven dan begroot, voor een groot deel als gevolg van Corona. Daarnaast zijn er ook voordelen op uitvoeringskosten voor regionale samenwerking, agenda van de stad en onderzoekskosten. Voordeel € 603.000.
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53