Paragrafen

Financiering

De Nederlandse economie is in 2020 hard geraakt door de Coronapandemie. Ondanks een sterke opvering tussen de golven door, kromp het bruto binnenlands product (BBP) met 3,7%.  Deze achteruitgang is gelijk aan de krimp in 2009 door de kredietcrisis. De inflatie is dit jaar teruggelopen, van 2,7% in 2019 naar 1,1% in 2020. De rente blijft historisch laag. Ons beleid is om een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. Hierdoor hebben we wederom geprofiteerd van het lage renteniveau.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53