Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

We willen de inwoners van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden sportaccommodaties bieden. Daar hebben de inwoners in 2020 wederom in grote getale gebruik van gemaakt. Wel is vanwege de COVID-19 pandemie een aantal van onze (overdekte) sportaccommodaties een periode gesloten geweest.
Bij eigentijds hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. De zaalsportaccommodaties liepen hiervoor mee in het gemeentelijke project, waarin het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd. Een aantal accommodaties is inmiddels in 2020 verduurzaamd, het restant volgt in 2021.

Wat hebben we er voor gedaan?

We hebben alle sportaccommodaties sober, doch doelmatig onderhouden. Daar waar noodzakelijk vervangen of renoveren we sportaccommodaties.

In 2020 hebben we de volgende vijf (zaal)sportaccommodaties verduurzaamd:
Gymzaal Eimeren
Gymzaal Nuland
Sportzaal Engelerhout
Sportzaal Meerwijkweg
Sportzaal Overlaet

Verder is er in 2020 ook in het Sportiom een eerste aanzet geweest tot verduurzaming van bepaalde onderdelen. Ditzelfde geldt ook voor het Combibad Kwekkelstijn in Rosmalen. Ook dat is deels verduurzaamd.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53