Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

Basis van het Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (UPOR) zijn vele noodzakelijke vervangingen van kapitaalgoederen uitgevoerd. Door afstemming met andere initiatieven en middelen en zoeken naar bredere kansen, zijn de middelen efficiënt ingezet en hebben ze bijgedragen aan de doelen van de stad.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De grootste uitgaven in 2020 ten laste van het budget vitalisering hebben betrekking op diverse wegenprojecten (o.a. Krommenhoek, Sportlaan, Boschmeersingel), vervangen bebording, vervangen houten fietsbruggen, verbetering speelplekken en de werkzaamheden damwanden Binnendieze en Noorderplas.

Vanuit diverse invalshoeken is verder gewerkt aan het opwaarderen en vitaliseren van versleten en gedateerde openbare ruimte. Een voorbeeld hiervoor is in de wijk West ; Nederlandse buurt. Fase 1 is in 2020 voorbereid en gaat in 2021 in uitvoering.

We hebben onderdelen van de infrastructuur aangepakt om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de voorbereidingen voor de Nederlandse (Hollandse) buurt.
  • de voorbereidingen voor de Gestelsebuurt, met aansluitend de Rodebachstraat.
  • Twee houten bruggen zijn  vervangen;
  • Korte Putstraat
  • Nieuwstraat: verkeersbrug is extra belast en onderzocht. Voldoet aan de gestelde eisen, kleinschalig onderhoud is uitgevoerd en is afgerond.
  • Bastion Oranje: Grootonderhoud Metselwerk is in 2020 afgerond.
  • Wateringen: Is uitgesteld vanwege toekomstige nieuwbouw. Waarschijnlijk najaar 2021 in uitvoering.

Ook in 2020 zijn via diverse raamovereenkomsten kapitaalgoederen vervangen. In het kader van "Vervangen is geen Automatisme’’ is gekeken of vervangen noodzakelijk is of dat het ook anders opgelost kon worden.

In wijk Noord is 10 km beschoeiing verwijderd en omgevormd tot Natuurvriendelijke oever.
De vrijgekomen verkeersbordpalen worden gerecycled en omgevormd tot nieuw te gebruiken materialen.
Orthenbrug is vastgezet: Kasterenbrug en Hinthamerbrug worden niet meer bediend en worden in de toekomst ook vastgezet.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53