Paragrafen

Lokale heffingen

In 2020 is het aantal bezwaarschriften met 20% gedaald ten opzichte van 2019. We benadrukken dat dit conjunctuurgevoelig is: er is vaak een relatie tussen het aantal bezwaarschriften en de waardeontwikkeling in onze gemeente. Hieronder treft u enkele gegevens en kengetallen aan over de ontwikkelingen van de hoeveelheid bezwaarschriften en de kosten van bezwaarafhandeling:

2017

2018

2019

2020

Formele bezwaarregels

1.485

2.093

2.549

2.044

Verminderingen n.a.v. informeel contact

301

403

289

237

Ambtshalve verminderingen

693

1.304

743

411

Bezwaarregels door gemachtigden

514

802

816

1.077

Kostenvergoeding bezwaarfase

€ 40.004

€ 57.779

€ 80.522

€ 89.220

WOZ-ontwikkeling landelijk

3,3%

5,9%

8,3%

8,6%

WOZ-ontwikkeling gemeente

5,0%

8,0%

9,0%

6,5%

Totale kostprijs per biljet

€ 19,27

€ 18,17

€ 18,28

€ 20,60

Waarvan kostprijs bezwaar en beroep

€ 5,28

€ 5,70

€ 6,31

€ 7,10

Wij informeren burgers en bedrijven actief over de totstandkoming van de WOZ-waardering. Naast gebruikmaking van toelichtingen is er vooral ingestoken op het intensiveren van informeel contact:

  • Informeel overleg met woningbouwverenigingen en terugkerende bezwaarmakers om vooraf overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten bij de herwaardering;
  • Informeel overleg met taxateurs ná verzenden van de beschikkingen, zodat toelichting kan worden gegeven en fouten direct kunnen worden hersteld;
  • Taxatie op locatie (bij de burger thuis) in enkele wijken in plaats van bureautaxaties om alle grieven ter plekke te kunnen bespreken en nadere toelichting te kunnen geven.
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53