Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

Een milieubewuster gedrag van inwoners, bedrijven en bezoekers. Daarbij staat de eigen keuze voor een duurzaam handelen centraal. Op veel terreinen werkt de gemeente samen met partners aan het verduurzamen van ’s-Hertogenbosch.  Door met hen in gesprek te gaan en samenwerking te stimuleren werken we samen aan een duurzame samenleving. Dat gaat dus voorbij aan wat wettelijk moet en raakt dus ieders eigen keuze voor een duurzame toekomst. We richten ons daarbij op de “Sustainable Development Goals” zoals die door de VN zijn geformuleerd in de toekomstagenda voor een mondiale duurzame ontwikkeling tot 2030. Speciale aandacht is er voor het onderwijs omdat we daarmee werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch in de toekomst.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Aantal jaarlijkse duurzaamheidsinitiatieven met subsidie ondersteund

10

13

8

15

Bron: SO

Aantal leerlingen natuur- en milieueducatie

3.000

4.000

3.250

4.000

Bron: SO

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53