Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

De ruimtelijke ontwikkeling is leidend voor aanpak en tempo van bodemsanering. Daarnaast geldt voor een beperkt aantal locaties/gebieden dat er sprake is van verontreiniging, met name van het grondwater, met ontoelaatbare verspreidingsrisico’s en zónder directe samenloop met ruimtelijke ontwikkelingen. Het duurzaam gebruik van de ondergrond willen we bevorderen voor onder andere bodemenergie, waterberging/klimaatadaptatie en ondergrondse infrastructuur

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53