Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug, fors verbeterd. We willen blijvend aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen en we willen in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Aantal laadpunten voor elektrische auto's

circa 300

600

880

2.000

Bron: Klimaatmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53