Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

‘s-Hertogenbosch is in 2050 een klimaatneutrale stad. Om dit te bereiken wordt ingezet op zeer forse energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het Klimaatprogramma in 2008 en het Energietransitieprogramma 2016-2020. Daarin zijn uiteenlopende projecten voor de deelgebieden woningen, gemeentelijke gebouwen, bedrijven en duurzame energieopwekking opgenomen. De komende periode ligt er extra prioriteit op (grootschalige) duurzame energieopwekking en energiebesparing bij de bebouwde omgeving (o.a. wijkenergieplannen). In 2020 vernieuwen we het energietransitiebeleid door het maken van een nieuw energietransitieprogramma voor de periode 2021-2024.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Aantal woningen met zonnepanelen

1.360

8.000

6.500

10.000 (was 4.000)

Bron: informatie afdeling SO/E&E

Bedrijven nemen energiebesparingsmaatregelen (o.a. deelnemers energiecoalitie, handhaving bij bedrijven en projecten)

380

800

890

900 (was 640)

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Aantal grote duurzame energie-installaties

8

12

10

20 (was 11)

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53