Programma's

Bereikbare stad

Wat wilden we bereiken?

Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt een vroegtijdige afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de belanghebbenden (onder andere de hulpdiensten en het openbaar vervoer) wordt intensief gecommuniceerd tijdens het voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het bereikbaarheidsteam speelt hierin een centrale rol.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat tijdig op de hoogte wordt gebracht van werkzaamheden, stremmingen en/of omleidingen in hun buurt

69%

69%

63%

69%

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat de kwaliteit van de informatie goed vindt

65%

65%

59%

65%

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat vindt dat ze tijdens werkzaamheden in hun buurt hun woning goed kunnen bereiken

67%

67%

67%

67%

Bron: KTO B&P

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53