Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

Alle WABO activiteiten waaronder bedrijvigheid, bouwactiviteiten, milieuhinderlijke activiteiten, kappen, inritten en monumenten voldoen aan WABO regelgeving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Aantal ingekomen aanvragen en meldingen

2.230

2.200

3.171

2.200

Bron: VTH/ODBN

Percentage actuele meldingen / vergunningen

60 / 85%

70 / 95%

70 / 95 %

70 / 95%

Bron: VTH/ODBN

Percentage integraal gecontroleerde inrichtingen

70%

80%

80%

90%

Bron: VTH/ODBN

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53