Paragrafen

Verbonden partijen

Brabantstad

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 54.806 bijdrage per partner

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Risicomanagement:

Het bestuurlijke netwerk Brabantstad is een samenwerking van de B5-steden en de provincie. Er is geen sprake van een afzonderlijke rechtspersoon. Besluitvorming in het netwerk, gebeurt door de vijf gemeenten en de provincie. Gezamenlijke projecten en lobby zijn samenwerkingen tussen de partners in het netwerk, op basis van gelijkwaardigheid. De risico’s zijn beperkt.
De afspraak is dat de gemeentelijke bijdragen bedoeld om het netwerk te laten draaien en het programma in de steigers te zetten, binnen de maximale afdracht van € 65.000 per stad blijft.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53