Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp

10%

<= 11%

11,6% (2019)

<= 10%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij de hulpvraag van hen of hun kind

77%

> 75%

80%

75%

Bron: Cliënt-ervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53