Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Aantal jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van individuele basisondersteuning via Juvans, Divers, MEE, GGD, Humanitas en praktijkondersteuners huisarts voor GGZ

23%

> 23%

18,7%

> 23%

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele basisondersteuning ten opzichte van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp (basis en specialistisch)

29,8%

> 29,8%

16,4%

> 29,8%

Bron: CBS en registratiesystemen partners basisondersteuning

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53