Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

  • Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt
  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Percentage voortijdig schoolverlaters

1,8%

<= 1,8%

2,1%

<= 1,8%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder startkwalificatie dat werkt

39,7%

42,5%

42,1%

43,0%

Bron: Inlichtingenbureau

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53