Programma's

Gezondheid

Wat wilden we bereiken?

  • Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving.
  • Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag.
  • Door te werken vanuit positieve gezondheid willen we gezonde en gelukkige levensjaren toevoegen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat de gezondheid met (zeer) goed beoordeelt

81%

82%

73%

83%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners

59

<=60

66

<= 60

Bron: CBS

Percentage cliënten dat vindt dat de Wmo-ondersteuning aansluit bij hun hulpvraag

78%

79%

85%

80%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53