Programma's

Sport en recreatie

Wat wilden we bereiken?

We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en beweegbehoeften van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Percentage volwassenen dat de kwaliteit van sportvoorzieningen als (ruim) voldoende beoordeelt.

71%

71%

62%

71%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage volwassenen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt.

62%

65%

58%

70%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt

67%

71%

69%

75%

Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53