Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

We zien het als uitdaging om mensen die een woning zoeken, voldoende kansen te bieden op een passende en betaalbare woning. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de laagste en de (lage) middeninkomens. Voldoende woningen bouwen is essentieel. Het gaat hierbij om het investeren in brede woonopgaven in de bestaande en nieuwe stad. Door het toevoegen van nieuwe woonmilieus en woon(zorg)concepten. Zorgen voor energiezuinige woningen en oog voor duurzaam ruimtegebruik. Dit betekent investeren in duurzame, leefbare en veilige wijken. Waar het prettig oud worden is. Waar kwetsbare huishoudens een plek hebben. Via het traject van de woonvisie zal de ambitie worden geactualiseerd.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Aantal te bouwen woningen

700 (geactualiseerd 2020)

800-900

700

1.050 (geactualiseerd 2020)

Bron: Woonagenda

Aantal zeer actief woningzoekenden bij WoonService (meer dan 12 keer per jaar reageren, op een woning in ’s-Hertogenbosch)

7.008 (geactualiseerd 2020)

< 9.800

14.600

< 7.000 (geactualiseerd 2020)

Bron: WoonService

Aantal vrijkomende sociale huurwoningen

1.755 (geactualiseerd 2020)

> 1.800

1.755

> 1.800 (geactualiseerd 2020)

Bron: WoonService

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53