Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

Wij streven naar behoud en versterking van onze centrumfunctie en economische aantrekkelijkheid van onze stad.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Verhouding aantal arbeidsplaatsen en feitelijke beroepsbevolking

1,24

> 1,24

1,30

> 1,29

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per 1.000 inwoners

1.944 m2

minimaal 1.944 m2

1976 m2

1.800 m2

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Woonaantrekkelijkheidsindex

6e plaats

Top 5

6e plaats

Top 5

Bron: Atlas voor gemeenten

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53