Programma's

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

  • We blijven onze digitale dienstverlening verder verbeteren door de kwaliteit van onze informatiehuishouding te verbeteren en standaard ICT-middelen gericht in te zetten;
  • Het zaakgericht werken maakt processen en taken inzichtelijk binnen de organisatie;
  • We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de mogelijkheden van dienstverlening via internet (bv. afspraken maken of aanvragen indienen)

82%

85%

84% (2019)

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53