Programma's

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

  • We zijn dienstverlenend en faciliterend richting onze Bossche burger en andere partners;
  • We zijn omgevingsbewust;
  • We zijn goed en snel bereikbaar;
  • We gebruiken in onze communicatie eenvoudige en begrijpelijke taal.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de telefonische bereikbaarheid.

65%

77%

83% (2019)

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Totaaloordeel over bezoek aan het Stadskantoor

7,8

8,2

8,1 (2019)

8,5

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53