Programma's

Participatie en daginvulling

Ambitie

’s-Hertogenbosch is een sterke sociale gemeente waarin we maatschappelijke tweedeling zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Inwoners doen zoveel mogelijk gewoon mee: ze hebben werk of een zinvolle daginvulling. ’s-Hertogenbosch is ook een gemeente waarin inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor de ander. Bewoners zien naar elkaar om en doen ook zelf soms een beroep op een ander. Elkaar helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar vindt plaats dankzij de sociale verbanden van mensen. Mensen verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt, verenigingen en sport- en cultuuractiviteiten die de gemeente waar nodig faciliteert. Vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten, diensten en voorzieningen in wijken en buurten en staan daarmee voor een leefomgeving die sociaal, veilig en leefbaar is.
De kracht van onderlinge netwerken en hulp kunnen we beter benutten en faciliteren. Daarbij gaan we uit van de talenten van mensen, die zelf regie nemen en houden met behulp van een duurzaam eigen netwerk. Bewoners die elkaar helpen waar het kan en zich actief opstellen als vrijwilliger en mantelzorger, zowel individueel als in gezamenlijke initiatieven, krijgen een impuls! Hiervoor werken we samen met bewoners, vrijwilligersorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners.

We faciliteren initiatieven van bewoners en maatschappelijk middenveld. We bieden ruimte aan maatschappelijke initiatieven: inwoners, vrijwilligers en ondernemers die initiatieven willen ontplooien in het sociale domein. We bieden partnerschap, informatie, betrokkenheid, waar mogelijk en nodig regelruimte, een netwerk, praktische kennis, materiaal, ruimte of subsidie.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53