Programma's

Wonen en zorg

Ambitie

Het is belangrijk dat bewoners zich zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden in hun eigen woning. Het grootste deel van onze inwoners kan dit prima zelf regelen. Voor hulp en ondersteuning, zowel formeel als informeel, kunnen zij terecht in hun eigen sociale omgeving. Een kleine groep heeft hierbij soms extra hulp nodig. Wij bieden hierbij passende ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk – liefst in de wijk -georganiseerd wordt. Vertrekpunt is altijd wat de inwoner nodig heeft (en niet wat het systeem te bieden heeft) op de gebieden: goed wonen, passende ondersteuning, waardevolle daginvulling, gezonde financiën, en een fijne leefomgeving.

Met een stevige inzet op welzijn en door de kracht van onderlinge netwerken en hulp te versterken, willen we de vraag naar specialistische zorg verkleinen. Dit vraagt om nieuwe manieren van organiseren, met onze partners, zoals betrokkenen vanuit cliëntperspectief, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Ook goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel.  We doen dit niet alleen. We werken intensief samen met de gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard (Wmo) en Noordoost-Brabant (Jeugdwet); we maken gezamenlijk beleid.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53