Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Gedeeltelijke leegstand van gebouwen heeft een nadeel van € 143.00 tot gevolg
  • De indexering van de huren was nog niet verwerkt in de begroting. Voordeel € 118.000
  • De huur van het Theater aan de Parade liep drie maanden langer door dan begroot. Voordeel € 196.000
  • Op diverse uitvoeringsbudgetten zijn kleine verschillen ontstaan. Bij elkaar opgeteld leidt dit tot een voordeel van € 110.000
  • Op de personeelskosten binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 160.000
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53