Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

CBL Vennootschap BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 125.355

0

€ 5.006

0

0

Risicomanagement:

Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53