Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

zie risicomanagement

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

Risicomanagement:

De gemeente heeft haar aandelen in de NV MEI eind december 2019 verkocht.

Er is nog een financieel belang als verstrekker van leningen en via onze verbintenis als erfpachter. Het bestuurlijk belang is zeer beperkt via ons ‘gouden aandeel’; één aandeel zonder winstrecht. Aan dit aandeel zijn gekoppeld een bijzonder vetorecht van de gemeente bij strategische besluiten van NV MEI / Libéma inzake de benaming van de Brabanthallen en de aanwending van de Brabanthallen. Het vetorecht inzake de aanwending van de Brabanthallen wordt uitsluitend uitgeoefend ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente inzake veiligheid en openbare orde alsmede de beschermde monumentale status van de Brabanthallen. Bovendien heeft de gemeente bij de verkoop eind 2019 het recht verkregen om voor de duur van 15 jaar een commissaris te benoemen in het licht van het financieel belang dat de gemeente nog heeft als financier.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53