Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Brabant Life Sciences Seed Fonds B.V.

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 0,8 miljoen (aandelenkapitaal BIM)

€ 5.100.000

nnb

€ 1.700.000

nnb

nnb

Risicomanagement:

Brabant Life Sciences Seed Fonds BV (BLSSF) is operationeel sinds 2009. Vijf partijen, waar onder de BIM, investeren gezamenlijk € 4 miljoen. Van het rijk is een renteloze lening verkregen van € 4 miljoen. Tot slot is de provincie mede-participant. Zij heeft een bedrag van eveneens € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Totaal was hiermee € 12 miljoen beschikbaar dat (grotendeels) als risicokapitaal is geïnvesteerd in nieuwe kleine Life Sciences bedrijven. Het fondsmanagement is in handen gesteld van WesterToren Innovation Ventures B.V .. Daarnaast wordt het fonds ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad. In de loop van 2015 is een eerste deelneming verkocht. Het inmiddels uitgekeerde dividend overtreft echter de inleg nog niet dus er blijft een risico aanwezig dat niet het totaal geïnvesteerde kapitaal wordt terugverdiend.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53