Programma's

Sport en recreatie

Verhuurmaatschappij De Vliert

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 234.604 (aandelenkapitaal Sport en Vrije Tijd NV), € 343.640 (dotatie voorziening kosten vervanging technische installaties Sportiom)

€ 600.182

-

€ 29.171

-

-

Risicomanagement:

Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 20 april 2020 uitgeschreven bij de KvK.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53