Programma's

Sport en recreatie

Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd 's-Hertogenbosch N.V.

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 20,5 miljoen (aandelenkapitaal), € 1,6 miljoen (rekening-courant), € 0,9 miljoen (jaarlijkse kapitaalstorting)

€ 639.208

-

€ 10.405

-

-

Risicomanagement:

Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 30 april 2020 uitgeschreven bij de KvK.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53